Galeria
Rejestracja telefoniczna (od poniedziałku do piątku w godz. 12°°-20°°): 94 717 07 70 lub przez Formularz rejestracji on-line

dr n. med. specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał najlepszy wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego w trakcie naboru na specjalizacje lekarskie w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku. Osiągnął jeden z najlepszych wyników z Europejskiego Egzaminu Radiologicznego (European Diploma in Radiology) w Warszawie w 2022 roku. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie. Praca w szpitalu pozwala mu spotykać się na co dzień z szerokim spektrum przypadków klinicznych i nieustannie doskonalić swoje umiejętności z zakresu wszystkich metod diagnostyki obrazowej, w tym diagnostyki ultrasonograficznej (USG).

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology). Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach organizowanych przez Polskie i Europejskie Towarzystwo Radiologiczne oraz śledząc literaturę radiologiczną.

REJESTRACJA